Profiadau

O weithgaredd egniol ac anturiaethus i hamddena ac ymlacio, gallwch ddarganfod hyn i gyd o fewn tafliad carreg i Westy Seren. Dewisiwch beth hoffech chwi weld a gwneud a gadewch i ni drefnu'r gweddill. Yr holl sydd angen i chwi wneud ydi cyrraedd Gwesty Seren a mwynhau. Wnewch chwi ddim credu cymaint sydd i'w weld a gwneud yn y rhan yma o Ogledd Cymru.

Rheilffordd Ffestiniog ac Eryri

Mae Rheilffordd Ffestiniog ac Eryri, trên lled gul a sefydlwyd yn wreiddiol i gludo llechi o'r ardaloedd llechi i'r porthladdoedd ym Mhorthmadog, Caernarfon a'r Felinheli ac yn y blaen. Ail sefydlwyd y lein yn y 1950au gan griw o wirfoddolwyr ac erbyn hyn mae'n rhedeg o Flaenau Ffestiniog i Gaernarfon. Trwy ddefnyddio rhwydwaith rheilffordd Dyffryn Conwy gallwch deithio o Landudno ac ymlaen i Gaernarfon gyda trên heibio golygfeydd sydd ymysg yr harddaf yn y byd.

Tomen y Mur

Mae sawl taith ddiddorol ar gyfer cerddwyr yn ardal Llan Ffestiniog ei hun yn ogystal â rhai yn y trefi a llefydd cyfagos.

Ar gyrrion y pentref mae un o'r caerau Rhufeinig heb ei gloddio mwyaf ym Mhrydain. Roedd 'Tomen y Mur' yn gartref i gartrawd o 400 o filwyr Rhufeinig. Byddai rhain wedi gorymdeithio o Gaer (Deva Victrix) neu o Gaerleon yn Ne Cymru. Byddent yn anelu am y Gogledd, mwy na thebyg i gyfeiriad Segontium, safle Rhufeinig cloddedig yng Nghaernarfon.

Gallwch ymweld â Cheudyllau Llechi Llechwedd lawr y ffordd ym Mlaenau Ffestiniog ar gyfer cyflwyniad realistig o sut roedd yr hen chwarelwyr yn byw, gweithio a chymdeithasu yn y 19fed ganrif.

Llan Ffestiniog

Mae pentref Llan Ffestiniog yn dyddio'n ôl i amseroedd cynnar iawn ac yn ganolfan yn ystod y 11fed ganrif ar gyfer recriwtio milwyr lleol ar gyfer y Crwsadau. Cyn y Chwyldro Diwydiannol a arweiniodd at ddatblygiad y diwydiant llechi mwy neu lai dros nos, dyma oedd y dref farchnad brysur draddodiadol ar gyfer y berfeddwlad o'i chwmpas.

Dyma'r gyrchfan lle byddai porthmyn yr 18fed ganrif o Ogledd Orllewin Cymru yn cael seibiant i yfed. Byddent yn symud da byw i'r marchnadoedd breision yng Nghanolbarth Lloegr. Daeth twristiaeth yn ran o'r economi yn y 19fed ganrif ac mae'n parhau yn ddiwydiant prysur yn yr ardal. Mae siop annibynol leol ar gael hyd heddiw yn y pentref, a hefyd tafarn lewyrchus ym meddiant y pentrefwyr.


Antur

Os ydych yn chwilio am gyffro, does dim lle gwell i ddod na Eryri. Gyda toreth o weithgareddau ar stepan drws Gwesty Seren, bydd gennych lwyth o ddewisiadau. Mae

Gwesty Seren yn cynnig ystod eang o weithgareddau antur. Wedi i chwi ddewis beth hoffech chwi wneud, gallwn ni drefnu y gweddill. Y cwbl sydd angen i chwi wneud ydi cyrraedd Gwesty Seren a mwynhau.

Nid yw'r atyniadau yn gynwysiedig ym mhris y pecyn gwyliau.

Hamdden

Ni fydd y rhai sydd well ganddynt ymlacio a hamddena ar eu gwyliau yn cael eu siomi chwaith. Mae gan Eryri fynyddoedd rhagorol, rhai o'r traethau goraf ddewch chwi ar eu traws, cestyll godidog a safleodd hanesyddol yn ogystal a gweithgareddau hamddenol fel pysgota, siwrneau tren, cerdded, golffio, i enwi ychydig.

Nid yw'r atyniadau yn gynwysiedig ym mhris y pecyn gwyliau.