Bwyty

Rydym yn cynnig prydau cartref blasus. Bydd yn anodd dewis o'r holl amrywiaeth sydd ar gael.

Mae pob pryd wedi'i baratoi yn ffresh yn ein cegin gan dîm o gogyddion o'r radd flaenaf. Gallwn gynnig prydau llysieuol a figan. Yn ddibynnol ar eich hwyliau, eich dant neu'r achlysur gallwch ddewis rhwng popeth o frechdan i bryd o fwyd poeth.

Bwyty Bryn

Mae bwyty Bryn yn ein gwesty yn cynnig popeth o frechdannau blasus I byrddau bwyd poeth. Mae pob pryd yn cael ei baratoi yn ein cegin gan dîm o gogyddion o raddfa uchel. Mae amseroedd penodol ar gyfer prydau ond gallwn fod yn hyblyg. Gall ein staff cyfeillgar gynnig gwasanaeth bwrdd os ydych wedi dewis o fwydlen y bar neu'r a la carte, neu os ydych yn grwp mawr gallwch fynd am ein darpariaeth o fwyd bys a bawd.

Gallwch ofyn am ginio pecyn ar gyfer diwrnodiau allan neu ar gyfer y siwrne adref. Soniwch wrth archebu. Gallwn ddarparu ar gyfer unrhyw anghenion dietegol. Rhowch wybod inni wrth archebu ac fe sicrhawn y byddwn yn diwallu eich holl anghenion.

Y bar

Y bar yw'r lle perffaith os oes well gennych fwyta mewn awyrgylch mwy hamddenol. Dewisiwch o fwydlen y bar tra'n mwynhau gwydriad o win neu beint o gwrw oer. Mae bwydlen y bar yn cynnwys amrywiaeth o frechdannau a phrydau poeth yn ogystal a dewis eang o ddiodydd ysgafn, cwrw, gwirodydd a gwinoedd.

Ymlaciwch yn y bar tra'n cynhesu ger tanllwyth o dan. Yr union beth dach chi angen ar ôl diwrnod yn crwydro Parc Cenedlaethol Eryri. Mae'r tîm wrth y bar yma i edrych ar eich hôl.

Carferi Dydd Sul

Ein carferi dydd Sul yw'r union beth i roi'r egni ar gyfer prynhawn o gerdded yn yr awyr agored. Cyw iar, cig eidion neu gig moch? Beth am y tri, gyda tatws rhost ffresh, llwyiad o lysiau, wedi'u golchi lawr gyda diod oer o'r bar. Cofiwch gadw lle ar gyfer y dewis o bwdinnau wed'u paratoi yn ffresh.

Mae'r carferi ar gael pob dydd Sul o 12:00pm - 14:00pm. I arbed siom, rhowch alwad inni heddiw ar 01766 513 133 i archebu bwrdd yn y bar neu'r bwyty.