Ystafelloedd

​Mae pob un ystafell wedi'i haddurno i safon uchel iawn, gyda naws golau , ysgafn a chyfforddus.

Mae gennym Dderbynfa 24awr petai gennych gwestiynnau neu bryderon yn ystod eich arhosiad ac mae Wi-Fi ar gael ymhob ystafell. Rydym yn darparu popeth sydd ei angen ar gyfer seibiant perffaith.


Ystafell twin

Ar gyfer cwplau a ffrindiau sydd eisiau dianc am ychydig ddyddiau. Mae gan ein ystafelloedd nifer o gyfleusterau i sicrhau y cewch y sebiant gorau bosib

Darganfyddwch fwy about Ystafell twin

Ystafell deulu

Mae pob un o'n hystafelloedd teulu wedi'u haddurno i safon uchel iawn gyda naws ysgafn, golau a chyfforddus.

Darganfyddwch fwy about Ystafell deulu