Rydym yn aros am gyfieithiadau ar gyfer y cynnwys hwn

Prisiau

Cyfradd ddyddiol: £95 yr ystafell

Nodweddion Anabl

  • Yn hygyrch i gadeiriau olwyn
  • Toiled lefel uwch
  • Sinc ystafell ymolchi is
  • Llinyn argyfwng yn yr ystafell ymolchi