Things To Do

From activity and adventure to leisure or relaxation, you can find all this and more just a stones throw away from Gwesty Seren.

Choose what you would like to see and do and let us do the rest. All you need to do is arrive at Gwesty Seren and enjoy. You won’t believe how much there is to see and do in this part of the north of Wales.

The Ffestinog and Welsh Highland Railway

Mae Rheilffordd Ffestiniog ac Eryri, trên lled gul a sefydlwyd yn wreiddiol i gludo llechi o'r ardaloedd llechi i'r porthladdoedd ym Mhorthmadog, Caernarfon a'r Felinheli ac yn y blaen. Ail sefydlwyd y lein yn y 1950au gan griw o wirfoddolwyr ac erbyn hyn mae'n rhedeg o Flaenau Ffestiniog i Gaernarfon. Trwy ddefnyddio rhwydwaith rheilffordd Dyffryn Conwy gallwch deithio o Landudno ac ymlaen i Gaernarfon gyda trên heibio golygfeydd sydd ymysg yr harddaf yn y byd.

Tomen y Mur

Mae sawl taith ddiddorol ar gyfer cerddwyr yn ardal Llan Ffestiniog ei hun yn ogystal â rhai yn y trefi a llefydd cyfagos.

Ar gyrrion y pentref mae un o'r caerau Rhufeinig heb ei gloddio mwyaf ym Mhrydain. Roedd 'Tomen y Mur' yn gartref i gartrawd o 400 o filwyr Rhufeinig. Byddai rhain wedi gorymdeithio o Gaer (Deva Victrix) neu o Gaerleon yn Ne Cymru. Byddent yn anelu am y Gogledd, mwy na thebyg i gyfeiriad Segontium, safle Rhufeinig cloddedig yng Nghaernarfon.

Gallwch ymweld â Cheudyllau Llechi Llechwedd lawr y ffordd ym Mlaenau Ffestiniog ar gyfer cyflwyniad realistig o sut roedd yr hen chwarelwyr yn byw, gweithio a chymdeithasu yn y 19fed ganrif.

Llan Ffestiniog

Mae pentref Llan Ffestiniog yn dyddio'n ôl i amseroedd cynnar iawn ac yn ganolfan yn ystod y 11fed ganrif ar gyfer recriwtio milwyr lleol ar gyfer y Crwsadau. Cyn y Chwyldro Diwydiannol a arweiniodd at ddatblygiad y diwydiant llechi mwy neu lai dros nos, dyma oedd y dref farchnad brysur draddodiadol ar gyfer y berfeddwlad o'i chwmpas.

Dyma'r gyrchfan lle byddai porthmyn yr 18fed ganrif o Ogledd Orllewin Cymru yn cael seibiant i yfed. Byddent yn symud da byw i'r marchnadoedd breision yng Nghanolbarth Lloegr. Daeth twristiaeth yn ran o'r economi yn y 19fed ganrif ac mae'n parhau yn ddiwydiant prysur yn yr ardal. Mae siop annibynol leol ar gael hyd heddiw yn y pentref, a hefyd tafarn lewyrchus ym meddiant y pentrefwyr.


Adventure

Os ydych yn chwilio am gyffro, does dim lle gwell i ddod na Eryri. Gyda toreth o weithgareddau ar stepan drws Gwesty Seren, bydd gennych lwyth o ddewisiadau. Mae

Gwesty Seren yn cynnig ystod eang o weithgareddau antur. Wedi i chwi ddewis beth hoffech chwi wneud, gallwn ni drefnu y gweddill. Y cwbl sydd angen i chwi wneud ydi cyrraedd Gwesty Seren a mwynhau.

Nid yw'r atyniadau yn gynwysiedig ym mhris y pecyn gwyliau.

Leisure

Ni fydd y rhai sydd well ganddynt ymlacio a hamddena ar eu gwyliau yn cael eu siomi chwaith. Mae gan Eryri fynyddoedd rhagorol, rhai o'r traethau goraf ddewch chwi ar eu traws, cestyll godidog a safleodd hanesyddol yn ogystal a gweithgareddau hamddenol fel pysgota, siwrneau tren, cerdded, golffio, i enwi ychydig.

Nid yw'r atyniadau yn gynwysiedig ym mhris y pecyn gwyliau.